Zaprojektuję dla Ciebie wymarzony dom
i dopełnię formalności niezbędnych do jego budowy.

Budynki mieszkalne
Pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy, wizualizacje, projekty zagospodarowania terenu, opinie techniczne i adaptacje projektów.
Inne projekty
Obiekty gastronomiczne, handlowe, usługowe, sportowe, magazyny, garaże itp. Modernizacje, rozbudowy bądź przebudowy budynków.
Usługi specjalistów
Branża drogowa, konstrukcyjna, sanitarna (centralne ogrzewanie, instalacje wodno – kanalizacyjne i inne) i elektryczna

Wykonuję projekty koncepcyjne, projekty budowlane i projekty wykonawcze dla budynków mieszkalnych oraz komercyjnych. Moje projekty są funkcjonalne i dostosowane do budżetu Klienta. W trakcie projektowania zwracam uwagę, aby znaleźć dobry balans pomiędzy nowatorskimi rozwiązaniami, czasem wykonania usługi a kosztem projektu.

CO MOGĘ CI ZAOFEROWAĆ?

 • Konsultacje przed zakupem gruntów
 • Występowanie w roli pełnomocnika Inwestora w procesie administracyjnym
 • Przygotowywanie wniosków do decyzji o warunkach zabudowy
 • Wnioski o pozwolenia na budowę lub użytkowanie
 • Odstępstwa od warunków technicznych
 • Uzgodnienia, opinie i ekspertyzy
 • Analizy chłonności i możliwości zabudowy
 • Analizy planów miejscowych zagospodarowania terenu
 • Nadzory na budowie nad realizacją inwestycji
 • Koordynacja branżowa
 • Optymalizacja rozwiązań
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Pomoc przy uzyskaniu decyzji dotyczącej zagospodarowania terenu
 • Wizualizacje
 • Projekty obiektów gastronomicznych i handlowych, usługowych
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Opinie techniczne
 • Projekty domów indywidualnych czy jednorodzinnych
 • Inwentaryzacje techniczne
 • Adaptacje typowych projektów
 • Projekty obiektów sportowych, magazynów, garaży oraz podobnych
 • Projekty modernizacji, rozbudowy bądź przebudowy budynków

Ponadto w jednym miejscu masz do dyspozycji ekspertów z dziedzin:

 • drogowej
 • konstrukcyjnej
 • sanitarnej (centralne ogrzewanie, instalacje wodno – kanalizacyjne i inne)
 • elektrycznej

OD SZKICU DO GOTOWEGO PROJEKTU